Kwartiermakers Stedelijke Vernieuwing 7 april 2021

Bureau Fringe is gestart als kwartiermaker voor het Cultuurhuis Almere Buiten. Dit bureau gaat zich bezighouden met het vormgeven van het Cultuurhuis dat onderdeel is van de Stedelijke Vernieuwing van Centrum Almere Buiten.

Kwartiermakers Stedelijke Vernieuwing 7 april 2021

Bureau Fringe is woensdag 7 april gestart als kwartiermaker voor het Cultuurhuis Almere Buiten. Dit bureau gaat zich bezighouden met het vormgeven van het Cultuurhuis dat onderdeel is van de Stedelijke Vernieuwing van Centrum Almere Buiten.

Samen met Almere Haven is het centrum van Buiten in het coalitieakkoord benoemd als de eerste stedelijke vernieuwingsopgaven van de stad. Met als doel het centrum samen met lokale partners toekomstbestendig te maken.

Cultuurtafel Almere Buiten

Het centrum van Buiten biedt al een aantal culturele functies, als de nieuwe bibliotheek, het Erfgoedhuis Almere, Global Dance en het Buitenhuis. Bewoners en ondernemers hebben tijdens de Cultuurtafel Almere Buiten in 2018 echter de wens geuit voor meer cultuur in het centrum van Almere Buiten in de vorm van een kleinschalig theater of filmhuis waarin ook plek is voor repetities en optredens van amateurs.

Hilde van Garderen, wethouder Stedelijke Vernieuwing en Kunst en Cultuur: ‘Door het instemmen van de raad op 17 december 2020 met de aankoop van het gebouw Extravert wordt aan deze wens van bewoners en ondernemers tegemoet gekomen. Ik ben er trots op dat op deze plek in de toekomst publieke en private culturele- en maatschappelijke voorzieningen onder één dak komen en de beleving van het centrale Baltimoreplein nog meer wordt versterkt.’

Businessplan

Om het Cultuurhuis daadwerkelijk te realiseren is de gemeente Almere op zoek gegaan naar een kwartiermaker en heeft deze gevonden in de personen van Karin Bootsma, Maaike Westinga en Barbara de Leeuw van Fringe. Zij gaan er voor zorgen dat het voorwerk dat diverse partijen al hebben verricht, verder wordt uitgewerkt naar een concreet en toekomstbestendig businessplan. Een businessplan dat gedragen wordt door alle betrokken partijen en waarbij de partijen gestimuleerd worden verantwoordelijkheid en eigenaarschap te nemen en houden.