Over Cultuurhuis Almere Buiten

Lees hier alles over de ontwikkeling van Almere Buiten en de wens voor een Cultuurhuis.
Ook houden we je hier op de hoogte van de bouw.  Voordat straks de deuren open gaan
moet er nog heel wat gebeuren. We vertellen je  er graag over.

Hoe is het begonnen...

Samen bouwen aan de toekomst van Almere Buiten Centrum

Toekomstvisie Almere Buiten 2020

Visie ontwikkeling Almere Buiten en Cultuurhuis

Hoe is het begonnen...

 
 
Goed samenwerkingsverband van partners bij realiseren van Cultuurhuis Almere Buiten.

Tijdens de raadsvergadering van 12 november 2020 zijn zeven insprekers te woord geweest voor het raadsvoorstel: ‘Realisatie cultuurhuis Almere Buiten’. De zeven partners die mochten inspreken maakten duidelijk hoe en waarom zij betrokken kunnen zijn bij het realiseren van het cultuurhuis in Almere Buiten.

JAIMY MOORMAN, ALMERE. 13 NOVEMBER 2020

Cultuurverrijking Almere Buiten

In mei 2019 is de motie met onderwerp: ‘gezamenlijke cultuurruimte Almere Buiten’ aanvaard. De motie was ingediend door Bastiaan Malotaux van het CDA Almere. ‘Realisatie cultuurhuis Almere Buiten’ is nu ‘een-uit-voortgekomen’ voorstel onder leiding van wethouder Openbare Ruimte, Hilde van Garderen. De wethouder wil een aantrekkelijke culturele ontmoetingsplaats creëren waar culturele en maatschappelijke partners gezamenlijk een aantrekkelijk programma kunnen verzorgen. Het voorstel wordt tijdens de raadsvergadering dus versterkt door de inbreng van zeven betrokken partners die een toekomst kunnen bieden bij het cultuurhuis.

Culturele en maatschappelijke partners

De betrokken culturele en maatschappelijke partners die mochten inspreken tijdens de online raadsvergadering van de 607epolitieke markt zijn op voorhand al in nauw overleg geweest. De partners zien een positieve toekomst tegemoet bij een gerealiseerd cultuurhuis op het Baltimoreplein, hierbij delen zij hun ideeën en toekomstige bijdragen.

Ideeën en bijdragen

Miranda Melger, eerste inspreker van de avond, is zangeres en oprichtster van Entervisie Entertainment. “Het is van belang om een plek te creëren om te doseren, te oefenen en op te treden. Het is precies wat er in Almere Buiten moet gebeuren, het cultuurhuis kan een bruisende, culturele ontmoetingsplek worden en daar hebben we alle vertrouwen in”, aldus Melger. Zij wil samen met haar partner, Alfred van Duren, bijdragen aan het cultuurhuis: “Het cultuurhuis en al dit soort activiteiten vragen om partners die samenwerken en wij willen helpen aanjagen, vorm geven en tevens muziekeducatie integreren”, aldus Melger. Annerie Brenninkmeijer, directrice van de Nieuwe Bibliotheek in Almere Buiten, vervolgt Melger en is blij om te horen dat de realisatie van het cultuurhuis bespreekbaar is. “Het komt goed overeen met de ambities van de bibliotheek”, aldus Brenninkmeijer. De directrice is van mening dat het cultuurhuis en de bibliotheek van een mooie samenwerking voorzien kan wordenwat zorgt voor reuring in het centrum van Almere Buiten.

Holiday Inn hotel

Voor het Holiday Inn hotel, op de Madridweg in Almere Buiten, is de realisatie van het cultuurhuis alleen maar gunstig. Cherryl de Vries, clusterdirecteur verkoop bij het hotel en zoals ze zelf zegt ‘getogen Buitenaar’, is positief over de eventuele komst van het cultuurhuis: Het geeft opties om naast de 160 beschikbare kamers in het komende hotel ook zalen te verhuren in het cultuurhuis. Dit geeft volgens haar: “een internationale allure, het trekt meer gasten naar Almere Buiten”. Het hotel heeft voor de gasten, door het realiseren van het cultuurhuis, meer te bieden.

MBO College Almere Buiten

Opleidingsmanager van het MBO college in Almere Buiten, Lieke Witlox, beredeneert dat het cultuurhuis ook bijdraagt aan het aantal stageplekken voor de studenten van het college in Almere Buiten. Zij ervaren momenteel een periode waarin moeilijk een stageplek te vinden is. Het cultuurhuis, met de samenwerking van Theater Posa en andere ondernemers, leidt tot meer stageplekken en ontwikkeling. “Het MBO heeft een belangrijke waarde in de stad, het is meer dan geweldig als het cultuurhuis een plek kan realiseren waarin onze studenten kunnen leren en ontwikkelen”, aldus Witlox.

Horeca boost

Muriel van der Wal, cultuurscout van Cultuurfonds Almere, ziet het cultuurhuis als een grote kans om stadsdeel Buiten nog aangenamer te maken. Ze vermeldde dat naast het kunst en cultuur ook belangrijk is dat de horeca in Almere Buiten een verlevendiging moet krijgen. “Horeca trekt meer horeca aan”, vervolgt Van der Wal. Ook Maarten Vroom, voorzitter van vereniging Almere Buiten Centrum, is voorstander van de realisatie. “Alle horeca is failliet of technisch failliet in Almere Buiten” en vervolgt “elke vorm van cultuur zal de horeca gaan versterken.” Er is behoefte aan een bruisend centrum volgens de ondernemer.

Afsluiting

Portefeuillehouder Hilde van Garderen sluit af en hecht er vooral even aan om terug te gaan naar de vraag waarom we dit nou doen. De komst van het hotel met 160 kamers, de aantal inwoners van Almere (56.000) en het intercity station gelegen aan het Baltimoreplein zijn voorbeelden van hoofdfacetten die belangrijk zijn om reuring te creëren in het stadsdeel. Het cultuurhuis is dus van belang om Almere Buiten te verlevendigen en dat is de essentie volgens wethouder Openbare Ruimte, Hilde van Garderen.

De Kwartiermakers

Bureau Fringe is woensdag 7 april gestart als kwartiermaker voor het Cultuurhuis Almere Buiten. Dit bureau gaat zich bezighouden met het vormgeven van het Cultuurhuis dat onderdeel is van de Stedelijke Vernieuwing van Centrum Almere Buiten.

Samen met Almere Haven is het centrum van Buiten in het coalitieakkoord benoemd als de eerste stedelijke vernieuwingsopgaven van de stad. Met als doel het centrum samen met lokale partners toekomstbestendig te maken.

Cultuurtafel Almere Buiten

Het centrum van Buiten biedt al een aantal culturele functies, als de nieuwe bibliotheek, het Erfgoedhuis Almere, Global Dance en het Buitenhuis. Bewoners en ondernemers hebben tijdens de Cultuurtafel Almere Buiten in 2018 echter de wens geuit voor meer cultuur in het centrum van Almere Buiten in de vorm van een kleinschalig theater of filmhuis waarin ook plek is voor repetities en optredens van amateurs.

Hilde van Garderen, wethouder Stedelijke Vernieuwing en Kunst en Cultuur: ‘Door het instemmen van de raad op 17 december 2020 met de aankoop van het gebouw Extravert wordt aan deze wens van bewoners en ondernemers tegemoet gekomen. Ik ben er trots op dat op deze plek in de toekomst publieke en private culturele- en maatschappelijke voorzieningen onder één dak komen en de beleving van het centrale Baltimoreplein nog meer wordt versterkt.’

Businessplan

Om het Cultuurhuis daadwerkelijk te realiseren is de gemeente Almere op zoek gegaan naar een kwartiermaker en heeft deze gevonden in de personen van Karin Bootsma, Maaike Westinga en Barbara de Leeuw van Fringe. Zij gaan er voor zorgen dat het voorwerk dat diverse partijen al hebben verricht, verder wordt uitgewerkt naar een concreet en toekomstbestendig businessplan. Een businessplan dat gedragen wordt door alle betrokken partijen en waarbij de partijen gestimuleerd worden verantwoordelijkheid en eigenaarschap te nemen en houden.