De Schoor

De Schoor organiseert in Almere onder andere het sociaal cultureel werk, het maatschappelijk werk, de voor- en vroegschoolse activiteiten, kinder- en jongerenwerk.

De Schoor

Meedoen in Almere!


De Schoor brengt heel Almere in beweging. We maken deel uit van de wijkteams én zetten ons in bij de ondersteuning van schuldstabilisatie van bewoners. Dit alles om de leefbaarheid van de stad te vergroten onder het motto: Meedoen in Almere!

In buurt- en jongerencentra, in de speeltuin en op de jeugdlanden, op sportvelden en brede scholen: verspreid over de hele stad kunnen Almeerders elkaar ontmoeten en deelnemen aan tal van activiteiten en cursussen. Ca. 250 professionals werken hiervoor samen met honderden vrijwilligers en stagiairs.

Adres

Adres: Locatie Almere Buiten Baltimoreplein 112 
1334 KA Almere
Telefoon: 036 – 5278500

Datum

Ga naar de website voor meer informatie.

Website

www.deschoor.nl